Europese Raad bereikt akkoord over strengere regels voor energieprestatie gebouwen

Op 25 oktober 2022 heeft de Europese Raad overeenstemming bereikt over een voorstel tot herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen. De belangrijkste doelstellingen van de herziening zijn dat alle nieuwe gebouwen tegen 2030 emissievrije gebouwen moeten zijn en dat bestaande gebouwen tegen 2050 moeten worden omgevormd tot emissievrije gebouwen.

  • vanaf 2028 zouden nieuwe gebouwen die eigendom zijn van overheidsinstanties emissievrije gebouwen zijn
  • vanaf 2030 zouden alle nieuwe gebouwen emissievrije gebouwen zijn
  • Voor bestaande gebouwen kwamen de lidstaten overeen minimumnormen voor energieprestaties in te voeren
  • De lidstaten zijn overeengekomen om alle niet-residentiële gebouwen tegen 15 onder de drempel van 2030% en tegen 25 onder de drempel van 2034% te brengen.
  • De lidstaten kwamen overeen om een ​​nieuwe categorie "A0” naar de energieprestatiecertificaten die zouden overeenkomen met emissievrije gebouwen.
  • PV vereist op nieuwe en gerenoveerde gebouwen vanaf 2027

Leer meer over de voorstellen.

"Fit for 55" verwijst naar de doelstelling van de EU om de netto uitstoot van broeikasgassen tegen 55 met minstens 2030% te verminderen. Het voorgestelde pakket heeft tot doel de EU-wetgeving in overeenstemming te brengen met de doelstelling voor 2030.

De energieprestatie van gebouwen is een belangrijk onderdeel van het "Fit for 55"-pakket.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de energiegerelateerde directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen in de EU. EU-landen werken aan de herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen om gebouwen in de EU tegen 2030 en daarna energiezuiniger te maken. De volgende stap zijn de onderhandelingen met het Europees Parlement (trialogen).

De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe regels zijn:

  • alle nieuwe gebouwen moeten tegen 2030 emissievrije gebouwen zijn
  • bestaande gebouwen moeten tegen 2050 worden omgevormd tot emissievrije gebouwen
Energieprestaties van gebouwen zijn belangrijke onderdelen van Fit for 55

Energieprestaties van gebouwen zijn belangrijke onderdelen van Fit for 55

Vacuümglas zal bijdragen aan de realisatie van het "Fit for 55"-plan, met als belangrijkste voordelen:

1.Super laag Thermische prestatie, vergeleken met bestaande dubbele beglazing, zijn de prestaties van vacuümglas 3-5 keer beter.

2.Super dun en licht, perfecte optie voor woningrenovatie zonder originele ramen te veranderen.

Op basis van dezelfde U-waardeprestaties zullen vacuümbeglazing dun en lichter zijn dan driedubbele beglazing en zijn de totale kosten lager.

3. Vacuümbeglazing is perfect voor het bouwen van daken, aangezien de U-waarde niet wordt beïnvloed door de installatiehoek, terwijl de U-waarde van isolerend glas met 20-30% toeneemt bij horizontale installatie.

Contact voor uw volgende geweldige gebouw.